سفارش تبلیغ
صبا

انســان ِ جــــ ـاری

بالاتر از همه!

ســین.میــــم دیدگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

فکر کن مخاطبش خودم هستم اما حرفش ، حرف حساب است که خوب است تو هم بشنوی . اگرچه می ترسی از امر به معروف و نهی از منکر کردن که البته ترسیدن بد نیست چرا که موسای کلیم هم وقتی چشمش به مارهای ساختگی ساحران افتاد ، ترسید " فاوجس فی نفسه خیفة موسی" اما خودش را نباخت و با یک تلنگر الهی بیدار شد ، متوقف نشد بلکه حرکت کرد " الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا"

آنجا که دستور داشت همراه برادرش ، فرعون طاغی را هدایت کند ، از افراط و طغیان او ترسید و گفت : "ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی" اما با یک جمله ، دلش گرم شد و حرکت کرد؛ همان جمله ای که دل هر مضطربی را آرام می کند " قال لا تخافا اننی معکما اسمع و اری" نترسید که من با شما هستم ، می شنوم و می بینم.

وقتی تو به وظیفه ات ( هرچه می خواهد باشد) عمل کنی و قیام کنی در مسیر الله ، حتی " مثنی و فرادی" او دستت را می گیرد و تو را بالا می برد. همان جایی که فکر می کنی تنهایی و ترس از اطرافیانت داری ، اگر برای او قیام کنی ، پیروز می شوی .

هرگاه ترسیدی و احساس شکست به تو دست داد و فکر کردی اگر دستت را بلند کنی ، دستهایی تو را پایین می کشند به این فکر کن "یدالله فوق ایدیهم " تو با انجام وظیفه ات ، خودت را متصل می کنی به یدالله و می شوی فوق ایدیهم.


کلمات کلیدی:

?بازدید امروز: (74) ، بازدید دیروز: (65) ، کل بازدیدها: (449962)

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ